čím pomáháme my:

Nadační fond Luna byl založen na pomoc všem tělesně, mentálně a jakkoliv zdravotně postiženým občanům.

Luna, nadační fond pracuje od roku 2001 v Pardubicích. Založilo jej několik přátel, kteří chtějí pomáhat zdravotně postiženým v naší republice.

Poskytujeme poradenství v problematice zdravotního postižení, přispíváme na pořízení kompenzačních pomůcek, vyhrazená stání, léky nehrazené z veřejného pojištění apod.

čím můžete pomoci vy:

Naše nezisková organizace má minimální náklady na provoz. Nemáme žádné zaměstnance. Členové správní rady se vzdali svého honoráře, využíváme služeb dobrovolníků. Prostory pro naše konzultační hodiny máme pronajaty zdarma. Naše příjmy tvoří převážně příspěvky od firemních dárců a občanů. Pardubický kraj naší organizaci přispěl na plavání.

více info http://www.nadacnifondluna.cz/dary-a-sponzoring